Innovativa lägenheter uppförs i Småland, Värmland och på Öland.

Söderhamn, 2018-10-10

PRESSMEDDELANDE

Ljusbo och trähusklusters mål lagra 1 miljon ton CO2 till 2030.

Värma och kyla fastigheter står för över fyrtio procent av världens utsläpp av koldioxid. Betong för åtta procent. Ljusbos hyreshus lösning att uppföra vackra klimatpositiva kooperativa hyresrätter i trä med marknadens lägsta hyra fick mer än tjugo kommuner att erbjuda mark.

I morgon torsdag presenteras de pilotkommuner som valts inom projekt Innovativ lägenhet, Vinnova startup. De första 70 lägenheterna baserat på prisbelönat patent hamnar i söder, forsknings- och utvecklingscenter i Gävleborg nära sågverk i nästa steg. Statsstöd finns för små lägenheter.

Moderbolaget har erhållit Innovativa medel från Boverket för klusterutveckling 100 000 lägenheter och lagra 1 miljon ton CO2 i trä.

 

KONTAKT. PRESSTRÄFF CLARION HOTEL GÄVLE 10/10 kl 15.

Gösta Sundberg

VD

Avdelning forskning och utveckling

0735 – 12 48 28

gosta.sundberg @ ljusbo.me

Ljusbo Hyreshus AB är ett svenskbaserat startup – bolag som leds av ett team med prisbelönat patent och bakgrund inom bl.a. forskning, energilagring, effektiv husproduktion och affärs- och klusterutveckling. Bolaget planerar i samarbete skog- och träindustri, finansiärer, leverantörer, entreprenörer samt fastighetsägare uppföra ett stort antal innovativa, klimatpositiva hyresrätter.

gosta

guld-medal-invention-gosta-sundberg-sweden

Svenska Uppfinnareföreningen har haft en uppfinnardelegation i Kina som nyligen kommit hem. Med sig har de medaljer till våra svenska uppfinnare som ett bevis på att innovationskraften är strålande. Delegationen har presenterat ett urval av svenska uppfinningar på en av världens största uppfinnarmässor. Mässan gick av stapeln i Kunshan, Kina den 17-19 november.

Swedark är ett ekologiskt och energismart byggmaterial i massivt trä innefattande termisk lagring (PCM) och klimathölje. Patentet innefattar även en unik arbetsmetod. Patent finns i Kina, USA och Sverige.

En uppfinning som också fått tidigare erkännanden genom att erhålla 1,6 miljoner i stöd från Boverket för innovativt byggande av bostäder för unga för uppförande av ett modulhus på Nobelvägen Högskolan Gävle och för att utveckla ett kluster likt Silicon Valley och Kista. Intressenter är privata och kommunala bostadsbolag, byggindustri och högskolor och forskningsinstitut. Hyreshus byggs i fabrik utan hantverkare till halva kostnaden jämfört med SCB-snitt storstad.

Ljusbo Hyreshus AB söker riskkapital för uppförande av hyreshus för olika kategorier boende.

Gösta Sundberg vinner guldmedalj på världens största uppfinnarmässa

Till nytta för de många människorna

gosta_010_facebook-profil

Gösta Sundberg. Uppfinnare och entreprenör.

Varför gör vi detta? Varför existerar vi? Varför utvecklar vi, licensierar teknik byggmaterial och uppför klimatsmarta hyreshus? Gör det någon skillnad? Det är mycket viktigt att accelerera omställning till hållbara hyreshus. Det är mycket viktigt för världens framtid. Vi har rekordhöga koldioxidutsläpp. Och den stiger. Det resulterar i ökad temperatur, smog i storstäder och ohälsa. Värma och kyla hus står för 50 procent av världens koldioxidutsläpp. Betongindustrin står för 8 procent. Det är mer än dubbel så mycket som hela flygplansindustrin. Finanskriser hänger samman med osunda priser på fastigheter.

För att bli god förebild i lösning av problemen har vi tagit fram en plan. Hur kan vi som litet företag med små resurser göra en skillnad? Det enda sätt att göra det är att börja i liten skala.

Genom fokus på genomförande är ambitionen att resultat snarast och med kostnadseffektivitet ska kunna komma de många människorna till del.

JÄMFÖR Ljusbo Hållbart trähus Hyreshus Betong Hyreshus Trästomme
Hyreshus 2- 4 vån 2-4 vån 2-4 våning
Kvadratsmart 3 rum 35 kvm 2 rum 45 kvm 3 rum 55 kvm
Prisvärt 18 000 kr/kvm 24 000 kr/kvm 24 000 kr/kvm
Hyra per kvm 1200 1500 1500
Direktavkastning 10% 4% 4%
Miljö byggfas + 200 kg CO2 – 400 kg CO2/kvm – 200 kg CO2/kvm
IVL IVA IVA
Energi 0 kwh/kvm 63 kwh/kvm 70 kwh/kvm
Klimatzon III Klimatzon III Klimatzon III
Hållbarhet 100 år 50 år 50 år
Innerväggar Innerväggar Innerväggar
Produktion Visningshus 4 lgh mer än 1000 lgh mer än 1000 lgh

 

Bild1 (2)