LJUSBO KOLLEKTIVHUS

Ljusbos boende är ett unikt bostadskoncept för alla som står för upplevelse, hälsa och social gemenskap.

Nedan en kvarterskiss med lägenheter, parhus och villa som del i ett gemensamt kollektivt boende.

Världsarvsgårdar som inspirationskälla

Ljusbo projekterar och utvecklar klimatpositiva trähus i för kollektivt boende. Bolaget grundades inom innovativt projekt med stöd från Boverket, Vinnova, KTH, Högskolan Gävle, Högskolan Dalarna, forskningsinstitutet Reise, trähusindustri och ledande arkitekter. Projektet utvecklad en modulär byggkonstruktion, en innovativ lägenhet med fokus på budget design och compact living och pilothus uppfördes på Nobelvägen högskolan Gävle. Kommuner erbjuder Mark. Gnosjö, Mörbylånga och Södertälje kommun blir de tre första.

2020 då Gösta Sundbergs uppfinning klimapositivt byggmaterial och klimathölje med patent i Kina, USA och Sverige även erhölls i Tyskland, Frankrike och Storbritannien var konceptet redo och alla byggstenar på plats.

Ljusbo – klimatpositiv träbyggnadskonst som saknar motstycke

Gert Wingårdh, professor och prisbelönt arkitekt, föreslog tre sammanhållna huskroppar med möjlighet gemensam hiss och studera byggbolag som eftersträvar kostnadseffektiv produktion. Wingård har inverkat på val att undvika trapphus och efterlikna Hälsingegård Västeräng som Nathan Söderblom mottagare av Nobels Fredspris föreslog skulle avbildas. 

Med respekt Hälsingegårdar betydelse hela mänskligheten som världsarv främjar Ljusbo banbrytande grönt folkhem. Denna nya trätunga U-formade lägenhets byggnad försöker modifiera aspekter av gårdar med överflöd av dekorerade rum som utgör höjdpunkten i oberoende bönders byggnadstradition som går tillbaka till medeltiden. 

Socialt torg är Ljusbos naturliga hjärta

För att nå sin lägenhet passeras en inglasad mötesplats för gemenskap, avkoppling och aktivitet i en behaglig miljö utan regn och snöskottning. Ljusbo erbjuder en idyllisk inglasad miljö med gemensamt kök. I vinterträdgården finns sköna sittplatser och såklart utrymme friskvård. 

Tre bostadshus och ett gemensamt vinterträdgård knyter samman den historiska byggtradionen. Under 1700-talet skrev Carl von Linné om Hälsingland: ”Folket är humant, har täcka hus och inuti snygga och rena, bättre byggda än på annor ställe.

Hälsofrämjande grön gemenskap i fokus

Alla Ljusbo hus är är helt identiska och består av kooperativa hyresrätter i två plan utan källare. Husets byggarea är 120 kvm. Tre hus med lägenheter uppförs i u-form med gemensam hiss. En 120 kvm stor inglasad vinterträdgård och socialt torg passeras för att nå innergården och sina lägenheter. Konceptet har rönt mycket stort intresse och fler etableringar är på gång.

Fortsätta främja nya möten

Gemenskap ska genomsyra allt Ljusbo gör, varje dag. Från att bygga hus med ett optimalt antal lägenheter för att lära känna grannarna till att skapa ytor som gör det enklare att umgås. Ljusbos ambition framåt är att fortsätta sätta social samvaro i centrum för det vi gör. Både genom att vidareutveckla vårt koncept såväl som att skapa nya möjligheter för samverkan mellan framtida Ljusbos kooperativa hyresrättsföreningar i Sverige. 20 kommer har visat intresse avsätta Mark för tre hus och en vinterträdgård om vardera 120 kvm boarea.

Kollektivboende

Att bo tillsammans med andra har fått något av en renässans under senare år. Styrkan med vårt koncept för kollektivboende är att man kan kombinera det privata med en ökad gemenskap.

Gemensamt ansvara i kollektivboende

I Ljusbo kollektivboende tar man tillsammans med sina grannar ansvar för huset och de gemensamma aktiviteterna. På köpet får man en aktiv ljus tillvaro med social trygghet och ett stort inflytande i boendet.

Hyresgästen har sin egen lägenhet med eget kök, men har även tillgång till ett gemensamt kök och matsal. I de gemensamma ytorna finns plats att umgås och arbeta med de sysslor som man kommit överens om att göra tillsammans, som till exempel matlagning och skötsel av hus och trädgård. Hyran för dessa ytor är fördelad mellan lägenheterna i huset. De som bor i våra kollektivhus har alltså, till priset av en kvadrateffektiv lägenhet, tillgång till en 120 kvm stor bostad inkluderat den egna bostaden.

Gemensam matlagning förenklar vardagen och umgänget i och kring måltiderna skapar nya möjligheter att på olika sätt hjälpas åt i vardagen och främja kultur, hälsa och odling.?Dessutom finns det möjlighet att ta emot gäster och ordna fester, trots att man själv kanske bor på en liten yta. Hur mycket gemenskap och samvaro man vill ha väljer man själv och det  varierar både mellan individer och från en tid till en annan. 

Vissa delar av förvaltningen sköter föreningen Ljusbo  själv, till exempel städning och trädgårdsskötsel. Ventilation, värmesystem och övrig drift som har med fastighetens standard att göra sköts av Ljusbo  Auktoriserad. Ljusbo arbetar tillsammans med förvaltningsgrupper från kollektivhusen för att förädla boendet och tillsammans med hyresgästerna skapa en trevlig boendemiljö. Ljusbo vill med samarbetet skapa goda förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart boende i kollektivhusform.

FÅ EN LÄGENHET I KOLLEKTIVBOENDE

De flesta kollektivboenden sköter själva förmedlingen av lägenheterna. Du blir medlem i boendets förening och ställer dig i kö för att bo där. 

Ljusbo kooperativ hyresrättsföreningar är resultat av ett unikt samarbete mellan de blivande hyresgästerna – och allmännyttiga Ljusbo Hyreshus AB. Ljusbo har utvecklat och dragit erfarenhet av kollektivhus där förening hyr av allmännyttan. Familjebostäder i Stockholm har över trettio år utvecklat kollektivt koncept med de boende som är unikt i sitt stag med återkommande internationella besök. Familjebostäder har uppfört flera kollektivhus med stor framgång som funnits i över tio år. Ljusbo erbjuder kollektivhus. Utmärkande är att de boende har stort inflytande. Ljusbo har även inspirerats av Bovieran och internationella koncept.

Innovativa lägenheter uppförs i Småland, Värmland och på Öland.

Söderhamn, 2018-10-10

PRESSMEDDELANDE

Ljusbo och trähusklusters mål lagra 1 miljon ton CO2 till 2030.

Värma och kyla fastigheter står för över fyrtio procent av världens utsläpp av koldioxid. Betong för åtta procent. Ljusbos hyreshus lösning att uppföra vackra klimatpositiva kooperativa hyresrätter i trä med marknadens lägsta hyra fick mer än tjugo kommuner att erbjuda mark.

I morgon torsdag presenteras de pilotkommuner som valts inom projekt Innovativ lägenhet, Vinnova startup. De första 70 lägenheterna baserat på prisbelönat patent hamnar i söder, forsknings- och utvecklingscenter i Gävleborg nära sågverk i nästa steg. Statsstöd finns för små lägenheter.

Moderbolaget har erhållit Innovativa medel från Boverket för klusterutveckling 100 000 lägenheter och lagra 1 miljon ton CO2 i trä.

 

KONTAKT. PRESSTRÄFF CLARION HOTEL GÄVLE 10/10 kl 15.

Gösta Sundberg

VD

Avdelning forskning och utveckling

0735 – 12 48 28

gosta.sundberg @ ljusbo.me

Ljusbo Hyreshus AB är ett svenskbaserat startup – bolag som leds av ett team med prisbelönat patent och bakgrund inom bl.a. forskning, energilagring, effektiv husproduktion och affärs- och klusterutveckling. Bolaget planerar i samarbete skog- och träindustri, finansiärer, leverantörer, entreprenörer samt fastighetsägare uppföra ett stort antal innovativa, klimatpositiva hyresrätter.

gosta

guld-medal-invention-gosta-sundberg-sweden

Svenska Uppfinnareföreningen har haft en uppfinnardelegation i Kina som nyligen kommit hem. Med sig har de medaljer till våra svenska uppfinnare som ett bevis på att innovationskraften är strålande. Delegationen har presenterat ett urval av svenska uppfinningar på en av världens största uppfinnarmässor. Mässan gick av stapeln i Kunshan, Kina den 17-19 november.

Swedark är ett ekologiskt och energismart byggmaterial i massivt trä innefattande termisk lagring (PCM) och klimathölje. Patentet innefattar även en unik arbetsmetod. Patent finns i Kina, USA och Sverige.

En uppfinning som också fått tidigare erkännanden genom att erhålla 1,6 miljoner i stöd från Boverket för innovativt byggande av bostäder för unga för uppförande av ett modulhus på Nobelvägen Högskolan Gävle och för att utveckla ett kluster likt Silicon Valley och Kista. Intressenter är privata och kommunala bostadsbolag, byggindustri och högskolor och forskningsinstitut. Hyreshus byggs i fabrik utan hantverkare till halva kostnaden jämfört med SCB-snitt storstad.

Ljusbo Hyreshus AB söker riskkapital för uppförande av hyreshus för olika kategorier boende.

Gösta Sundberg vinner guldmedalj på världens största uppfinnarmässa

Till nytta för de många människorna

gosta_010_facebook-profil

Gösta Sundberg. Uppfinnare och entreprenör.

Varför gör vi detta? Varför existerar vi? Varför utvecklar vi, licensierar teknik byggmaterial och uppför klimatsmarta hyreshus? Gör det någon skillnad? Det är mycket viktigt att accelerera omställning till hållbara hyreshus. Det är mycket viktigt för världens framtid. Vi har rekordhöga koldioxidutsläpp. Och den stiger. Det resulterar i ökad temperatur, smog i storstäder och ohälsa. Värma och kyla hus står för 50 procent av världens koldioxidutsläpp. Betongindustrin står för 8 procent. Det är mer än dubbel så mycket som hela flygplansindustrin. Finanskriser hänger samman med osunda priser på fastigheter.

För att bli god förebild i lösning av problemen har vi tagit fram en plan. Hur kan vi som litet företag med små resurser göra en skillnad? Det enda sätt att göra det är att börja i liten skala.

Genom fokus på genomförande är ambitionen att resultat snarast och med kostnadseffektivitet ska kunna komma de många människorna till del.

JÄMFÖR Ljusbo Hållbart trähus Hyreshus Betong Hyreshus Trästomme
Hyreshus 2- 4 vån 2-4 vån 2-4 våning
Kvadratsmart 3 rum 35 kvm 2 rum 45 kvm 3 rum 55 kvm
Prisvärt 18 000 kr/kvm 24 000 kr/kvm 24 000 kr/kvm
Hyra per kvm 1200 1500 1500
Direktavkastning 10% 4% 4%
Miljö byggfas + 200 kg CO2 – 400 kg CO2/kvm – 200 kg CO2/kvm
IVL IVA IVA
Energi 0 kwh/kvm 63 kwh/kvm 70 kwh/kvm
Klimatzon III Klimatzon III Klimatzon III
Hållbarhet 100 år 50 år 50 år
Innerväggar Innerväggar Innerväggar
Produktion Visningshus 4 lgh mer än 1000 lgh mer än 1000 lgh

 

Bild1 (2)