Boende i Ljusbo hyreshus AB

Flytta in i framtiden med Ljusbo hyreshus AB, vi står för upplevelse, hälsa och social gemenskap.

Ledorden är hälsa, kultur och miljö.

Vi bygger för en framtid där människor aktivt har möjlighet att ta ett miljöansvar, vara en förebild och skapa sig en familjär livsstil tillsammans med andra människor.

Vardagsgemenskapen genererar i en enklare vardag där möten mellan människor faller sig naturligt, man hjälps åt med olika sysslor och umgås under middagen.

Kollektivhusen är välkomnande för alla människor. Här bor familjer, singlar, par, pensionärer och husdjur. Vi ser att de som bor hos oss önskar att vidga sina hem, skapa gemenskap, jämlikhet, demokrati och att lära av varandra.

Kollektivhusen är kooperativa hyresrätter. Alla lägenheter har sitt eget kök och badrum vilket gör att man har möjlighet att välja hur mycket man vill delta i sociala sammanhang. För att nå sin lägenhet passeras en inglasad mötesplats för gemenskap. Det blir en naturlig mötesplats för att umgås, hälsa på varandra, vila, ha arrangemang och odling. Här lagas det gemensamma måltider och här äter man middagarna. 

Som boende i kollektivhus förväntas du vara aktiv i kollektivhusföreningen. Många aktiviteter är frivilliga men några är också obligatoriska där varje hushåll förväntas att delta.

Vilka aktiviteter är obligatoriska?- Gemensam matlagning.- Städning av gemensamma lokaler, underhåll av trappa och snöskottning.- Medverkan vid storstädning av gemensamhetslokaler samt vår och höst förberedelse av gård 2 ggr om året.- Deltagande i föreningens husmöten och andra möten som berör boendet.- Betala årsavgiften till kollektivhusföreningen. Avgiften fastställs på årsmötet och är runt 100 kr/året.- Ingå i ansvarsområden som praktiska kring hus och trädgård men också administrativa ändamål.

Boendegemenskap

Äta middag ihop är en av de centrala aktiviteterna i Ljusbo hus.

Alla vuxna ingår i matlag, som ser till att det serveras mat varje vardagskväll. Idéen är att de som lagar maten tar in anmälningar för att på så sätt veta hur många som kommer. 

Genom att dela på diskning och matlagning minskar man kostnaderna och tiden för hushållsarbete. De som inte lagar mat för dagen får komma för att avnjuta ett dukat bord. Det ska finnas möjlighet att så många som möjligt ska kunna delta och därför strävar vi efter att tillgodose olika kostönskemål. 

Maten ska vara näringsrik och miljövänlig.

Målsättningen är att de som är boende delar med sig av någon kunskap, intressen eller anordnar aktivitet för de andra i huset. Det kan vara att man startar en studiecirkel för att få möjligheten att få lära sig något nytt. Att man har musik, sångkvällar, grillkväll, loppis, yoga, meditation, hantverk eller anordnar någon gemensamma utflykt. Det är bara några förslag på aktiviteter som man kan göra.

Odling är en viktig del i våra kollektiv. Tanken är att en stor del av kosten ska komma från eget odlande och att kollektivhusen ska vara i stort sätt självförsörjande. Därför lägger vi stor vikt vid viljan och/eller kunskap kring odling.

Husen är tillgängliga för människor med funktionsnedsättning. Alla har vi olika förmågor, kunskaper och det är viktigare att alla får möjligheten att kunna bidra utifrån sina förutsättningar.

Miljö tänk

Miljön är viktig för oss och vi vill främja den genom att ständigt ha ett utvecklingsarbete.

Genom att ha gemensamma måltider ökar vi inte bara samvaron i huset utan minskar också konsumtionen. Maten är ekologisk, säsong betingad och närodlad i bästa mån.

Samägande av cyklar, reparationsverktyg, grill, symaskin och om behovet finns även en bil. Vi använder oss av ekologiska, miljömärkta rengöringsmedel och tvättmedel.

I så hög grad som möjligt använda oss av miljövänliga material vid inköp, underhåll och reparationer av huset.

Förbrukningsmaterial används sparsamt såsom energi och vatten. 

Städa gemensamma utrymmen, ta hand om gården och enklare fastighetsskötsel gör vi själva. 

Hälsa

Vi i Ljusbo hus vill främja en hälsosam livsstil, en meningsfull fritid och ett friskare liv. Våra levnadsvanor har stor betydelse för hur vi mår och hur länge vi lever. Genom aktiva val kan vi alla påverka vår hälsa. 

Michael f  Roizen har utifrån evidensbaserade forskning tagit fram RealAge och skrivit böcker så som Din verkliga ålder – yngre än du tror! RealAge är en av de största studierna på hälsa som har gjorts utifrån en intervjuserie med människor och handlar om vad som får oss att må bra, vad som håller oss friska och unga. Tanken är inte att vi ska följa detta slaviskt utan bara skapa inspiration. Michael f roizen övergripande punkter.

Motivation

1 Postitivt tänkande

2 Vänner

3 Kärlek

4 Arbete

5 Luft, sömn, trafiksäker bil

Motion

6 Tandtråd, renhet

7 Hud

8 Smidighet

9 Kroppshållning 

10 Styrka

11 Kondition

12 Promenader

Mat

13 Mineraler

14 Vitaminer

15 Choklad, nötter och vin

16 Kaffe, te, tomatsås

17 Reducera socker

18 Fiberrik mat, olivolja 

19 Frukt, grönt

20 Fet fisk, lite kött

Kultur

Vi vill skapa ett levande kollektiv med kultur. Där konst lyfter våra väggar och där sång och musik ger oss glädje. Möjligheten att få inspirera andra, dela med sig eller vara deltagande med sin närvaro. 

Enligt Töres Theorells forskning dämpar musik stressreaktioner och ökar endorfin (beroende på musiksmak förstås).

Att sjunga med andra skapar samhörighet och gemenskap men också stöttar hjärt- och lungfunktion. Halten av oxytocin stiger.

Att dansa stärker hjärtat, är smärtlindrande, ökar självtillit och självförtroende.- Våra sinnen samverkar som en helhet. Tänk till exempel på hur musik skapar inre bilder, kroppsupplevelser eller berättelser. Det handlar inte om att vara ”duktig”. Konstnärliga uttryck, bild, musik, dans, rörelse, film och fotografi, teater och text – såsom sagor, myter och poesi. Genom att att röra sig mellan de olika konstnärliga språken får man kontakt med sin nyfikenhet och sina resurser enligtMargareta Wärja, uttryckande konstterapeut, psykoterapeut och filosofie doktor.

Bo i Ljusbo hyreshus AB

Du kommer att skriva under en överenskommelse med Kollektivhusföreningen om fortsatt medlemskap och engagemang i föreningen så länge du bor i huset.

Du måste ha skickat in ett personligt brev, svarat på de frågor som ni mottagit, deltagit i en presentation, två stycken studiecirklar samt minst ett tillfälle med samarbetsövningar. 

Inför kontraktsskrivning behöver du uppvisa intyg som rör ekonomi och tidigare boende. Som utgångspunkt gäller att varje ärende ska prövas individuellt och särskilda omständigheter som finns i ett enskilt ärende kan beaktas.

Ekonomi

För godkännande krävs det att den sökandes inkomst ska stå i proportion till den aktuella lägenhetens hyresnivå.

När hyran är betald ska den sökande ha ett bestämt belopp kvar. För år 2020 är beloppet 4 000 kronor för en ensamstående vuxen och vid sammanräknad inkomst 7 000 kr. Vid sammanräkning av inkomst behöver huvudsökande uppnå minst 3 500 kr, medboende behöver uppfylla resterande belopp. För att få sammanräkna sin inkomst med medboendes inkomst, måste medboende varit skriven på samma adress som huvudsökande i minst 12 månader, eller säga upp nuvarande tillsvidare hyresavtal eller säljer sitt nuvarande ägande.

Som inkomst räknas inkomst av eget arbete, studiebidrag, ekonomiskt bistånd, bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsbidrag, A-kassa eller motsvarande.