Syfte och plan

Vårt syfte är att minska koldioxidutsläppen genom storskalig husproduktion.

Kortfattat är vår plan klimatpositiva kooperativa hyresrätter med låg hyra:

  1. Bygga Ljusbo Model II. 120 kvm i 2 plan.
  2. Använda pengarna för att bygga Ljusbo Model IV. 4 plan.
  3. Använd pengarna för att bygga Ljusbo Model VIII. 8 plan.

Medan vi gör 1-3 , tillhandahåller vi också

  • Modulärt trähus-system 120 kvm i 2 plan utan källare för Lägenhet (L), Villa (V) och Parhus (P)
  • Klimathöljen
  • Ren energiproduktion 
  • Energilagring(PCM) och produkter för att värma och kyla luft, vatten och livsmedel 

Boende i Ljusbo hyreshus AB

Flytta in i framtiden med Ljusbo hyreshus AB, vi står för upplevelse, hälsa och social gemenskap.

Ledorden är hälsa, kultur och miljö.

Vi bygger för en framtid där människor aktivt har möjlighet att ta ett miljöansvar, vara en förebild och skapa sig en familjär livsstil tillsammans med andra människor.

Vardagsgemenskapen genererar i en enklare vardag där möten mellan människor faller sig naturligt, man hjälps åt med olika sysslor och umgås under middagen.

Kollektivhusen är välkomnande för alla människor. Här bor familjer, singlar, par, pensionärer och husdjur. Vi ser att de som bor hos oss önskar att vidga sina hem, skapa gemenskap, jämlikhet, demokrati och att lära av varandra.

Kollektivhusen är kooperativa hyresrätter. Alla lägenheter har sitt eget kök och badrum vilket gör att man har möjlighet att välja hur mycket man vill delta i sociala sammanhang. För att nå sin lägenhet passeras en inglasad mötesplats för gemenskap. Det blir en naturlig mötesplats för att umgås, hälsa på varandra, vila, ha arrangemang och odling. Här lagas det gemensamma måltider och här äter man middagarna. 

Som boende i kollektivhus förväntas du vara aktiv i kollektivhusföreningen. Många aktiviteter är frivilliga men några är också obligatoriska där varje hushåll förväntas att delta.

Vilka aktiviteter är obligatoriska?- Gemensam matlagning.- Städning av gemensamma lokaler, underhåll av trappa och snöskottning.- Medverkan vid storstädning av gemensamhetslokaler samt vår och höst förberedelse av gård 2 ggr om året.- Deltagande i föreningens husmöten och andra möten som berör boendet.- Betala årsavgiften till kollektivhusföreningen. Avgiften fastställs på årsmötet och är runt 100 kr/året.- Ingå i ansvarsområden som praktiska kring hus och trädgård men också administrativa ändamål.

Boendegemenskap

Äta middag ihop är en av de centrala aktiviteterna i Ljusbo hus.

Alla vuxna ingår i matlag, som ser till att det serveras mat varje vardagskväll. Idéen är att de som lagar maten tar in anmälningar för att på så sätt veta hur många som kommer. 

Genom att dela på diskning och matlagning minskar man kostnaderna och tiden för hushållsarbete. De som inte lagar mat för dagen får komma för att avnjuta ett dukat bord. Det ska finnas möjlighet att så många som möjligt ska kunna delta och därför strävar vi efter att tillgodose olika kostönskemål. 

Maten ska vara näringsrik och miljövänlig.

Målsättningen är att de som är boende delar med sig av någon kunskap, intressen eller anordnar aktivitet för de andra i huset. Det kan vara att man startar en studiecirkel för att få möjligheten att få lära sig något nytt. Att man har musik, sångkvällar, grillkväll, loppis, yoga, meditation, hantverk eller anordnar någon gemensamma utflykt. Det är bara några förslag på aktiviteter som man kan göra.

Odling är en viktig del i våra kollektiv. Tanken är att en stor del av kosten ska komma från eget odlande och att kollektivhusen ska vara i stort sätt självförsörjande. Därför lägger vi stor vikt vid viljan och/eller kunskap kring odling.

Husen är tillgängliga för människor med funktionsnedsättning. Alla har vi olika förmågor, kunskaper och det är viktigare att alla får möjligheten att kunna bidra utifrån sina förutsättningar.

Miljö tänk

Miljön är viktig för oss och vi vill främja den genom att ständigt ha ett utvecklingsarbete.

Genom att ha gemensamma måltider ökar vi inte bara samvaron i huset utan minskar också konsumtionen. Maten är ekologisk, säsong betingad och närodlad i bästa mån.

Samägande av cyklar, reparationsverktyg, grill, symaskin och om behovet finns även en bil. Vi använder oss av ekologiska, miljömärkta rengöringsmedel och tvättmedel.

I så hög grad som möjligt använda oss av miljövänliga material vid inköp, underhåll och reparationer av huset.

Förbrukningsmaterial används sparsamt såsom energi och vatten. 

Städa gemensamma utrymmen, ta hand om gården och enklare fastighetsskötsel gör vi själva. 

Hälsa

Vi i Ljusbo hus vill främja en hälsosam livsstil, en meningsfull fritid och ett friskare liv. Våra levnadsvanor har stor betydelse för hur vi mår och hur länge vi lever. Genom aktiva val kan vi alla påverka vår hälsa. 

Michael f  Roizen har utifrån evidensbaserade forskning tagit fram RealAge och skrivit böcker så som Din verkliga ålder – yngre än du tror! RealAge är en av de största studierna på hälsa som har gjorts utifrån en intervjuserie med människor och handlar om vad som får oss att må bra, vad som håller oss friska och unga. Tanken är inte att vi ska följa detta slaviskt utan bara skapa inspiration. Michael f roizen övergripande punkter.

Motivation

1 Postitivt tänkande

2 Vänner

3 Kärlek

4 Arbete

5 Luft, sömn, trafiksäker bil

Motion

6 Tandtråd, renhet

7 Hud

8 Smidighet

9 Kroppshållning 

10 Styrka

11 Kondition

12 Promenader

Mat

13 Mineraler

14 Vitaminer

15 Choklad, nötter och vin

16 Kaffe, te, tomatsås

17 Reducera socker

18 Fiberrik mat, olivolja 

19 Frukt, grönt

20 Fet fisk, lite kött

Kultur

Vi vill skapa ett levande kollektiv med kultur. Där konst lyfter våra väggar och där sång och musik ger oss glädje. Möjligheten att få inspirera andra, dela med sig eller vara deltagande med sin närvaro. 

Enligt Töres Theorells forskning dämpar musik stressreaktioner och ökar endorfin (beroende på musiksmak förstås).

Att sjunga med andra skapar samhörighet och gemenskap men också stöttar hjärt- och lungfunktion. Halten av oxytocin stiger.

Att dansa stärker hjärtat, är smärtlindrande, ökar självtillit och självförtroende.- Våra sinnen samverkar som en helhet. Tänk till exempel på hur musik skapar inre bilder, kroppsupplevelser eller berättelser. Det handlar inte om att vara ”duktig”. Konstnärliga uttryck, bild, musik, dans, rörelse, film och fotografi, teater och text – såsom sagor, myter och poesi. Genom att att röra sig mellan de olika konstnärliga språken får man kontakt med sin nyfikenhet och sina resurser enligtMargareta Wärja, uttryckande konstterapeut, psykoterapeut och filosofie doktor.

Bo i Ljusbo hyreshus AB

Du kommer att skriva under en överenskommelse med Kollektivhusföreningen om fortsatt medlemskap och engagemang i föreningen så länge du bor i huset.

Du måste ha skickat in ett personligt brev, svarat på de frågor som ni mottagit, deltagit i en presentation, två stycken studiecirklar samt minst ett tillfälle med samarbetsövningar. 

Inför kontraktsskrivning behöver du uppvisa intyg som rör ekonomi och tidigare boende. Som utgångspunkt gäller att varje ärende ska prövas individuellt och särskilda omständigheter som finns i ett enskilt ärende kan beaktas.

Ekonomi

För godkännande krävs det att den sökandes inkomst ska stå i proportion till den aktuella lägenhetens hyresnivå.

När hyran är betald ska den sökande ha ett bestämt belopp kvar. För år 2020 är beloppet 4 000 kronor för en ensamstående vuxen och vid sammanräknad inkomst 7 000 kr. Vid sammanräkning av inkomst behöver huvudsökande uppnå minst 3 500 kr, medboende behöver uppfylla resterande belopp. För att få sammanräkna sin inkomst med medboendes inkomst, måste medboende varit skriven på samma adress som huvudsökande i minst 12 månader, eller säga upp nuvarande tillsvidare hyresavtal eller säljer sitt nuvarande ägande.

Som inkomst räknas inkomst av eget arbete, studiebidrag, ekonomiskt bistånd, bostadsbidrag, barnbidrag, underhållsbidrag, A-kassa eller motsvarande.

Levande landsbygd


NYPRODUKTION, EGNA LÄGENHETER I KOLLEKTIVHUS. STORLEK 1 TILL 4 OR. 

BELÄGET I VACKRA CHARLOTTENDALS EKOBY, JÄRNA.

Välkomna att boka tid för presentationen!

Kontakt: Helena Lilja helena.lilja@outlook.com med kopia till gosta.sundberg@me.com

Frågor: Gösta Sundberg    0735124828

KOLLEKTIVHUSET LJUSBO CHARLOTTENDAL– FÖR EN LEVANDE LANDSBYGGD

Välkommen!
Coronakrisen slår mot samhällen och den globala ekonomin. På landsbygden bor människor som hittat alternativa sätt att leva. I Charlottendals Ekoby fem mil från Stockholm i Järna. Och nu skapas en unik möjlighet att värdera tid högre än pengar. Ljusbo har kommit till i ett unikt samarbete mellan lokala initiativtagaren Peter Hagerot och gröna husbyggaren Gösta Sundberg.

Vad är Ljusbo då?
Var tredje dag växer en miljonstad fram med ökade huspriser, finanskriser, luftföroreningar, konsumtionstryck, prestationskrav och ohälsa. Med vision hållbar framtid där människa och natur arbetar i samklang och samskapande blir ledord ny boendeform – I am because we are. Kooperativa hyresrätter med låg hyra, självförsörjande på energi med kultur och hälsa och odling, för att sprida kunskap och inspirera hållbart leverne.

I social gemenskap skapas utrymme för det du brinner för. Vi som flyttar in i Ljusbo är på olika sätt delaktiga i att se till att kollektivhuset fungerar. Vissa arbeten är obligatoriska, andra aktiviteter är frivilligt. Alla ingår i matlag. Vi sköter lättare fastighetsskötsel, städar och bidrar till Ekobyn.

Hur stort är huset, hur stora är rummen?
Huset byggarea är 120 kvm och kan uppföras som flerbostadshus, parhus och villa. Lägenheter är från 1 rum och kök, till flera rum och kök. Varje hus har rum med egen ingång på cirka 12 till 14 kvm. Därutöver planeras gemensamt kök, matsal och allrum i separat hus.

För vem är det tänkt?
Hållbart byggande och boende för alla. Olika hus kan anpassas för olika kategorier boende som årsrika och studenter.

Är det inte dyrt?
Målsättning är marknadens lägsta hyra i grön nyproduktion.

När är huset klart?
Baserat på på positivt förhandsbesked anpassas storlek på boende, allrum och kök. Därefter bygglov, finansiering, prefabricering i husfabrik, grundläggning, brunn, biologisk rening och slutmonteringen. Huset är inflyttningsklart 2021 eller 2022.

Kan man ställa sig i kö för boende?
Den som ställer upp på idén om kollektivt boende baserat på bistå utveckla kollektiv kontaktar Gösta Sundberg, gosta.sundberg@me.com – skriv Ljusbo Charlottendal i rubrik och framgent föreningen Ljusbo Charlottendal och bekantar sig med konceptet och byns och innevånare redan nu. Och vi lära känna Er.

Positivt förhandsbesked bygglov Charlottendal Gård Järna

Tack Peter Hagerrot med familj och alla inspirerande själar Magnus Ekenhjärta, Alva Helene Goepfert, Joakim Ehn,
Olivia Ellen Vera alla ni andra.

Järna kommundelsnämnd skriver.
På fastigheten ligger Charlottendals Gård, en ekoby där de boende bedriver egna verksamheter samt deltar i den dagliga verksamheten på gården och runt området med bland annat djurhållning, odling och skogsvård.

Inom byn finns även en förskola. På fastigheten finns en fornborg. Gården kombinerar olika typer av bostäder för de som värdesätter fin natur, miljö och odlingar. Byggnationer består av bostadsrättsparhus och en del av gårdens invånare bor i jurtor, och husvagnar.

Syftet med Charlottendal är att utveckla olika typer av aktiviteter på en liten gård med ett permakultur – perspektiv som integrerar djur, trädgårdar och naturen med sociala och pedagogiska aspekter.

Sökande kommer att ha enskild avloppsanläggning och enskilt vatten. Sökande kommer att använda sig av ett biologiskt avloppsreningssystem baserad på växtbädd. Där nyckeln är en välbalanserad sammansättning av de goda mikroberna det vill säga (bakterier, svampar, protozoer) som håller igång själv reningsprocessen.


LJUSBO KOLLEKTIVHUS

Ljusbos boende är ett unikt bostadskoncept för alla som står för upplevelse, hälsa och social gemenskap.

Nedan en kvarterskiss med lägenheter, parhus och villa som del i ett gemensamt kollektivt boende.

Världsarvsgårdar som inspirationskälla

Ljusbo projekterar och utvecklar klimatpositiva trähus i för kollektivt boende. Bolaget grundades inom innovativt projekt med stöd från Boverket, Vinnova, KTH, Högskolan Gävle, Högskolan Dalarna, forskningsinstitutet Reise, trähusindustri och ledande arkitekter. Projektet utvecklad en modulär byggkonstruktion, en innovativ lägenhet med fokus på budget design och compact living och pilothus uppfördes på Nobelvägen högskolan Gävle. Kommuner erbjuder Mark. Gnosjö, Mörbylånga och Södertälje kommun blir de tre första.

2020 då Gösta Sundbergs uppfinning klimapositivt byggmaterial och klimathölje med patent i Kina, USA och Sverige även erhölls i Tyskland, Frankrike och Storbritannien var konceptet redo och alla byggstenar på plats.

Ljusbo – klimatpositiv träbyggnadskonst som saknar motstycke

Gert Wingårdh, professor och prisbelönt arkitekt, föreslog tre sammanhållna huskroppar med möjlighet gemensam hiss och studera byggbolag som eftersträvar kostnadseffektiv produktion. Wingård har inverkat på val att undvika trapphus och efterlikna Hälsingegård Västeräng som Nathan Söderblom mottagare av Nobels Fredspris föreslog skulle avbildas. 

Med respekt Hälsingegårdar betydelse hela mänskligheten som världsarv främjar Ljusbo banbrytande grönt folkhem. Denna nya trätunga U-formade lägenhets byggnad försöker modifiera aspekter av gårdar med överflöd av dekorerade rum som utgör höjdpunkten i oberoende bönders byggnadstradition som går tillbaka till medeltiden. 

Socialt torg är Ljusbos naturliga hjärta

För att nå sin lägenhet passeras en inglasad mötesplats för gemenskap, avkoppling och aktivitet i en behaglig miljö utan regn och snöskottning. Ljusbo erbjuder en idyllisk inglasad miljö med gemensamt kök. I vinterträdgården finns sköna sittplatser och såklart utrymme friskvård. 

Tre bostadshus och ett gemensamt vinterträdgård knyter samman den historiska byggtradionen. Under 1700-talet skrev Carl von Linné om Hälsingland: ”Folket är humant, har täcka hus och inuti snygga och rena, bättre byggda än på annor ställe.

Hälsofrämjande grön gemenskap i fokus

Alla Ljusbo hus är är helt identiska och består av kooperativa hyresrätter i två plan utan källare. Husets byggarea är 120 kvm. Tre hus med lägenheter uppförs i u-form med gemensam hiss. En 120 kvm stor inglasad vinterträdgård och socialt torg passeras för att nå innergården och sina lägenheter. Konceptet har rönt mycket stort intresse och fler etableringar är på gång.

Fortsätta främja nya möten

Gemenskap ska genomsyra allt Ljusbo gör, varje dag. Från att bygga hus med ett optimalt antal lägenheter för att lära känna grannarna till att skapa ytor som gör det enklare att umgås. Ljusbos ambition framåt är att fortsätta sätta social samvaro i centrum för det vi gör. Både genom att vidareutveckla vårt koncept såväl som att skapa nya möjligheter för samverkan mellan framtida Ljusbos kooperativa hyresrättsföreningar i Sverige. 20 kommer har visat intresse avsätta Mark för tre hus och en vinterträdgård om vardera 120 kvm boarea.

Kollektivboende

Att bo tillsammans med andra har fått något av en renässans under senare år. Styrkan med vårt koncept för kollektivboende är att man kan kombinera det privata med en ökad gemenskap.

Gemensamt ansvara i kollektivboende

I Ljusbo kollektivboende tar man tillsammans med sina grannar ansvar för huset och de gemensamma aktiviteterna. På köpet får man en aktiv ljus tillvaro med social trygghet och ett stort inflytande i boendet.

Hyresgästen har sin egen lägenhet med eget kök, men har även tillgång till ett gemensamt kök och matsal. I de gemensamma ytorna finns plats att umgås och arbeta med de sysslor som man kommit överens om att göra tillsammans, som till exempel matlagning och skötsel av hus och trädgård. Hyran för dessa ytor är fördelad mellan lägenheterna i huset. De som bor i våra kollektivhus har alltså, till priset av en kvadrateffektiv lägenhet, tillgång till en 120 kvm stor bostad inkluderat den egna bostaden.

Gemensam matlagning förenklar vardagen och umgänget i och kring måltiderna skapar nya möjligheter att på olika sätt hjälpas åt i vardagen och främja kultur, hälsa och odling.?Dessutom finns det möjlighet att ta emot gäster och ordna fester, trots att man själv kanske bor på en liten yta. Hur mycket gemenskap och samvaro man vill ha väljer man själv och det  varierar både mellan individer och från en tid till en annan. 

Vissa delar av förvaltningen sköter föreningen Ljusbo  själv, till exempel städning och trädgårdsskötsel. Ventilation, värmesystem och övrig drift som har med fastighetens standard att göra sköts av Ljusbo  Auktoriserad. Ljusbo arbetar tillsammans med förvaltningsgrupper från kollektivhusen för att förädla boendet och tillsammans med hyresgästerna skapa en trevlig boendemiljö. Ljusbo vill med samarbetet skapa goda förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart boende i kollektivhusform.

FÅ EN LÄGENHET I KOLLEKTIVBOENDE

De flesta kollektivboenden sköter själva förmedlingen av lägenheterna. Du blir medlem i boendets förening och ställer dig i kö för att bo där. 

Ljusbo kooperativ hyresrättsföreningar är resultat av ett unikt samarbete mellan de blivande hyresgästerna – och allmännyttiga Ljusbo Hyreshus AB. Ljusbo har utvecklat och dragit erfarenhet av kollektivhus där förening hyr av allmännyttan. Familjebostäder i Stockholm har över trettio år utvecklat kollektivt koncept med de boende som är unikt i sitt stag med återkommande internationella besök. Familjebostäder har uppfört flera kollektivhus med stor framgång som funnits i över tio år. Ljusbo erbjuder kollektivhus. Utmärkande är att de boende har stort inflytande. Ljusbo har även inspirerats av Bovieran och internationella koncept.

Innovativa lägenheter uppförs i Småland, Värmland och på Öland.

Söderhamn, 2018-10-10

PRESSMEDDELANDE

Ljusbo och trähusklusters mål lagra 1 miljon ton CO2 till 2030.

Värma och kyla fastigheter står för över fyrtio procent av världens utsläpp av koldioxid. Betong för åtta procent. Ljusbos hyreshus lösning att uppföra vackra klimatpositiva kooperativa hyresrätter i trä med marknadens lägsta hyra fick mer än tjugo kommuner att erbjuda mark.

I morgon torsdag presenteras de pilotkommuner som valts inom projekt Innovativ lägenhet, Vinnova startup. De första 70 lägenheterna baserat på prisbelönat patent hamnar i söder, forsknings- och utvecklingscenter i Gävleborg nära sågverk i nästa steg. Statsstöd finns för små lägenheter.

Moderbolaget har erhållit Innovativa medel från Boverket för klusterutveckling 100 000 lägenheter och lagra 1 miljon ton CO2 i trä.

 

KONTAKT. PRESSTRÄFF CLARION HOTEL GÄVLE 10/10 kl 15.

Gösta Sundberg

VD

Avdelning forskning och utveckling

0735 – 12 48 28

gosta.sundberg @ ljusbo.me

Ljusbo Hyreshus AB är ett svenskbaserat startup – bolag som leds av ett team med prisbelönat patent och bakgrund inom bl.a. forskning, energilagring, effektiv husproduktion och affärs- och klusterutveckling. Bolaget planerar i samarbete skog- och träindustri, finansiärer, leverantörer, entreprenörer samt fastighetsägare uppföra ett stort antal innovativa, klimatpositiva hyresrätter.

Gösta Sundberg vinner guldmedalj på världens största uppfinnarmässa

gosta

guld-medal-invention-gosta-sundberg-sweden

Svenska Uppfinnareföreningen har haft en uppfinnardelegation i Kina som nyligen kommit hem. Med sig har de medaljer till våra svenska uppfinnare som ett bevis på att innovationskraften är strålande. Delegationen har presenterat ett urval av svenska uppfinningar på en av världens största uppfinnarmässor. Mässan gick av stapeln i Kunshan, Kina den 17-19 november.

Swedark är ett ekologiskt och energismart byggmaterial i massivt trä innefattande termisk lagring (PCM) och klimathölje. Patentet innefattar även en unik arbetsmetod. Patent finns i Kina, USA och Sverige.

En uppfinning som också fått tidigare erkännanden genom att erhålla 1,6 miljoner i stöd från Boverket för innovativt byggande av bostäder för unga för uppförande av ett modulhus på Nobelvägen Högskolan Gävle och för att utveckla ett kluster likt Silicon Valley och Kista. Intressenter är privata och kommunala bostadsbolag, byggindustri och högskolor och forskningsinstitut. Hyreshus byggs i fabrik utan hantverkare till halva kostnaden jämfört med SCB-snitt storstad.

Ljusbo Hyreshus AB söker riskkapital för uppförande av hyreshus för olika kategorier boende.

Till nytta för de många människorna

gosta_010_facebook-profil

Gösta Sundberg. Uppfinnare och entreprenör.

Varför gör vi detta? Varför existerar vi? Varför utvecklar vi, licensierar teknik byggmaterial och uppför klimatsmarta hyreshus? Gör det någon skillnad? Det är mycket viktigt att accelerera omställning till hållbara hyreshus. Det är mycket viktigt för världens framtid. Vi har rekordhöga koldioxidutsläpp. Och den stiger. Det resulterar i ökad temperatur, smog i storstäder och ohälsa. Värma och kyla hus står för 50 procent av världens koldioxidutsläpp. Betongindustrin står för 8 procent. Det är mer än dubbel så mycket som hela flygplansindustrin. Finanskriser hänger samman med osunda priser på fastigheter.

För att bli god förebild i lösning av problemen har vi tagit fram en plan. Hur kan vi som litet företag med små resurser göra en skillnad? Det enda sätt att göra det är att börja i liten skala.

Genom fokus på genomförande är ambitionen att resultat snarast och med kostnadseffektivitet ska kunna komma de många människorna till del.

JÄMFÖR Ljusbo Hållbart trähus Hyreshus Betong Hyreshus Trästomme
Hyreshus 2- 4 vån 2-4 vån 2-4 våning
Kvadratsmart 3 rum 35 kvm 2 rum 45 kvm 3 rum 55 kvm
Prisvärt 18 000 kr/kvm 24 000 kr/kvm 24 000 kr/kvm
Hyra per kvm 1200 1500 1500
Direktavkastning 10% 4% 4%
Miljö byggfas + 200 kg CO2 – 400 kg CO2/kvm – 200 kg CO2/kvm
IVL IVA IVA
Energi 0 kwh/kvm 63 kwh/kvm 70 kwh/kvm
Klimatzon III Klimatzon III Klimatzon III
Hållbarhet 100 år 50 år 50 år
Innerväggar Innerväggar Innerväggar
Produktion Visningshus 4 lgh mer än 1000 lgh mer än 1000 lgh

 

Bild1 (2)