Historik

2012 erhöll Gösta Sundberg patent på klimatpositivt klimathölje för hus. Patentet finansierades av KTH Innovation.

Ungdomsvillan blev resultatet.Med en klimatpositiv byggfas sattes en ny standard för compact living. Ungdomsvillan uppfördes på hustak omgiven av stadsodling vid Högalidsparken i Stockholm. Arkitekt Boverket träffade student som bott i huset på prov på en utställning om miljöteknik.

Swedark Green Home AB verksam inom Movexum, Gävleborgs läns företagsinkubator bildas med syfte att främja och underlätta nystartade företags väg mot tillväxt och lönsamhet. Boverket beviljar innovativa medel 2013.

2014 utvecklades hållbara ett enbostadshus. Huset består av tre rum på 45 kvm och är byggd av 2 moduler. Med utrymme för sex boende och gott om förvaringsutrymme ger Ljusbo 45 bekvämlighet och funktionalitet som hos ett större hus medan den i byggfas lagrar 200 kg koldioxid per kvm. Det kan jämföras med lägenhet mer betongstomme som släpper ut 400 kg CO2 per kvm.

Gösta Sundberg konstruerade i Ljusne  två moduler att bo i. Det är således det som inspirerat till företagsnamnet Ljusbo. Huset är målad och isolerad med teknik utvecklad inom NASAs rymdforskning.

Med ytterligare stöd från Boverket 2015 och i samverkan högskolor, forskningsinstitut och byggindustri utveckas ett större hus. 8 moduler bildar ett flerbostadshus i två våningar. Ljusbo 180 uppförs på Nobelvägen 3 Gävle 2016.

2017 beviljar Vinnova Ljusbo Hyreshus startupp bidrag Innovativ lägenhet.

Under 2018 förbereds lansering av Ljusbo 190, ett flexibelt klimatpositiv flerbostadshus med total boyta på 190 kvm. Med högpresterande isolering, solpaneler och energilagring i klimatskalet och livslängd över hundra år samt värmeåtervinning i varje rum som egen brandcell, trotsar Ljusbo 190 alla typer av kategorisering. Lägenhet på 35 kvm består av 3 rum och och består av 3 moduler där byggsats monteras utan hantverkare enligt patenterad metod.

Ljusbo hyresgäster kan njuta av fördelarna med klimatpositiv byggfas  och behöver aldrig spendera ett öre på energi om solceller installeras.

Ljusbo Hyreshus är en fastighetsutvecklare, tjänste- och materialleverantör, av hållbara hyreshus.