Klimatsmarta Kooperativa Hyresrätter

Hej,

Jag heter Sandra Zackrisson och är anställd av Ljusbo Hyreshus som projektledare. Jag kontaktar er i ärende av Gösta Sundberg VD för Ljusbo Hyreshus AB.

Många kommuner kämpar i dagsläget med akut bostadsbrist samtidigt som allt fler unga
människor finner stort intresse i nya typer av boendeformer än vad vi traditionellt är vana
vid. Där fokus på hållbarhet och självförsörjande är av stor vikt. Vi kontaktar er med anledning av just detta.

Vi på Ljusbo Hyreshus AB med stöd från Vinnova och Boverket bygger innovativa, klimatsmarta och kooperativa hyresrätter med förmån för lågkostnads boende samt möjligheter till självförsörjning och där integration kan bli en central komponent.

Vi vänder oss till er med en förfrågan om att få kontakt med berörda personer inom er kommun som kan bidra med vidare information och dialog angående detaljplan och tillhandahållande av mark.

I bifogat brev finner ni mer information angående vår förfrågan och vilka möjligheter vi kommer att kunna erbjuda er kommun.

Vi ser fram emot en återkoppling med er.

Med Vänlig Hälsning,
Sandra Zackrisson
ECO VILLAGE MANAGER

Vi kontaktar er med anledning av framtiden

Unknown

Innovativ lägenhet

Diarienummer 2017-04216
Koordinator LJUSBO HYRESHUS AB
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2017 – oktober 2018
Status Pågående
Utlysning Innovativa startups
Ansökningsomgång Innovativa startups fas 1 – hösten 2017

Syfte och mål

Syfte Innovativa kvadratsmarta och klimatpositiva lägenheter med marknadens lägsta hyra. Mål Utveckling av affärsmodell kvadratsmart klimatpositiv lägenhet 35 kvm-45 kvm och prototyp lägenhet baserat på Patent SE, US, China som vann guldmedalj på världens största uppfinnarmässa i Kina november 2016 representerad av Svenska Uppfinnarföreningen.

Förväntade effekter och resultat

Tre förväntade effekter och resultat 1. Verifiera prototyp lägenhet byggt i trä med innovativa medel Boverket nu innefattande högpresterande isolering, energilagring (PCM) och solpanel. Resultat klimatpositiv lägenhet. 2. Energimätning prototyp. Resultat plusenergihus. 3. Markanvisning och finansiering av kooperativa hyresrätter. Resultat bygglov 60 lägenheter i tre kommuner.

Planerat upplägg och genomförande

Affärsidé är vackra plusenergihus i klimatpositivt trä med marknadens lägsta hyra. Detta klaras i fast kluster. Boverket har beviljat Swedark Green Home som bildat Ljusbo Hyreshus innovativt stöd öka bostäder för unga och klusterutveckling på Nobelvägen, teknikparken Gävle. Resultat är metod halverad produktionskostnad. Projektgrupp. Lektor i byggnadsteknik, prof. energisystem och prof. företagsekonomi HiG, docent fastigheter bank och finans, PhD energilagring KTH, PhD högpresterande isolering, fd ordf. kooperativ hyresrätt passivhus, entreprenör och uppfinnare.