Investerare

Investeringsöversikt

Introduktion

Ljusbo Hyreshus kundkategori ”investerare” är tänkt att bestå av fastighetsinvesterare som till exempel pensionsfonder, försäkringsbolag, fastighetsfonder eller privata fastighetsägare. Ljusbo Hyreshus når denna kundgrupp antingen via sitt egna nätverk eller genom erkända transaktionskonsulter.

Normalt erbjuder Ljusbo Hyreshus bostadsfastigheterna till investerare innan byggstart via så kallad ”forward funding” (innebärande att köpeskillingen erläggs av investeraren succesivt i takt med att projektet färdigställs). .

I investeraraffären åtar sig Ljusbo Hyreshus ansvar för projektutvecklingen i förhållande till investeraren. Ljusbo Hyreshus söker samarbete med vissa investerare som regelmässigt investerar i ett eller flera nyproduktionsprojekt avseende hyresrätter.

Accelererar hyreshus

Vi tror att mer än 100 år efter genombrott av uppfinningen armerad betong, är etablerade hustillverkare vid ett vägskäl och byggbranchen står inför stora gemensamma utmaningar. 2015 är en global vändpunkt för människan och planeten. En början på en ny epok. I Paris enades världen om en genomgripande global omställning. Den globala uppvärmningen skall hållas under 2 grader. Utsläpp av koldioxid skall minskas skall så snart som möjligt. Och utsläppen skall balanseras genom att lagra kol i naturen, i växande skogar.

Åttio procent av världens energiförsörjning kommer från fossila energikällor. Mer än fyrtio procent används för att kyla och värma byggnader. Betongindustrin står för åtta procent av världens koldioxidutsläpp.

Den totala klimatpåverkan från byggprocesser av hus i Sverige uppgår till cirka 4 miljoner ton per år. Klimatbelastning är lika stor som vid drift av huset under 50 år. Dessa utmaningar erbjuder en historisk möjlighet för företag med innovativ hållbar husteknik att leda nästa teknologiska era av hyresboende.

Ljusbo Hyreshus använder patenterad teknologi i världsklass design och state-of-the-art tillverkningsprocesser för att skapa en ny generation av hållbara trähus. Vi använder ett innovativt byggteknik som lagrar 200 kg CO2 per kvm i jämförelse med hus med betongstomme vilka släpper ut 400 kg CO2 per kvm. Vi främjar trätunga hyreshus för alla. Hyreshus minskar risk för ny finanskris. Vår innovativa affärsmodell ger kassaflöde under husens hela livslängd som är mer än hundra år.

Vi dra nytta av respons för att säkerställa våra byggherrars hyresgästers behov är uppfyllda. Vi tror att vår operativa infrastruktur ger oss en konkurrensfördel jämfört med traditionella byggherrar.

Ungdomsvillan utvecklades under 2009, patentansökan 2010 och patent erhölls 2012. Ljusbo enbostadshus utvecklades 2014 och Ljusbo flerbostadshus utvecklades 2016 av moderbolaget Swedark Green Home AB. 2018 utvecklas plusenergihus i trä.

Bild1 (2)