Hus

Västeräng380px-1.jpg

Västeräng i Delsbo i Hälsingland, idag Gävleborgs läns första kulturreservat, avbildas och efterliknas.

Koncept Ljusbo

– klimatpositiv träbyggnadskonst som saknar motstycke

Bild2

Bild1

Med respekt Hälsingegårdar betydelse hela mänskligheten som världsarv främjar nya huset banbrytande grönt folkhem. Denna nya trätunga byggnad försöker modifiera aspekter av gårdar med överflöd av dekorerade rum som utgör höjdpunkten i oberoende bönders byggnadstradition som går tillbaka till medeltiden.

Under 1700-talet skrev den världsberömda svenska forskaren Carl von Linné som grupperade växter och djur följande om Hälsingland: ”Folket är humant, har täcka hus och inuti snygga och rena, bättre byggda än på annor ställe”. Ärkebiskop Nathan Söderblom som erhöll Nobels fredspis ansåg 1923 att gård Västeräng i Delsbo i Hälsingland, idag Gävleborgs läns första kulturreservat, ”vore väl värd av arkitekterna att avbildas och efterliknas”.

Unknown-3.jpegUnknown-4

Genom att tillföra ett helt annat material – byggnadsintegrerad solpanel i tak, fönsterluckor och ytterdörr och energilagring – producerar det hälsingegårdslika huset mer energi än vad det gör av med. Fortfarande finns det en tro på ett samband mellan inre rumsliga kvaliteter av Hälsingegårdar och den nya byggnadens som definieras genom komponenterna fönsterljus, rumsrikedom och konst.

En annan viktig aspekt att huset är klimatpositivt i byggfas och för det stora flertalet. Det uppnås genom tillvarata historisk erfarenhet bygga med massiv hälsingefura. Enkel stuga styrd av timrets längd förenades till dubbel parstuga i flera plan. Formen återfinns i äldre grekiska tempel där förebild var träbyggnadskonst. Byggnadstradition är helt baserad på trä med särdrag att bygga stort med en rumsvolym och med allmoge och konst. Denna visuella blick försöker modifiera aspekter byggnadskonst trä in i en samtid av globala utmaningar.

Merpart av jordens befolkning bor på ett par procent av jordens yta. Storstäder står för allt större del av fossila utsläpp. Periodvis återkommande finansiella kriser har samband med prissättning av fastigheter. En lösning är att bygga gröna hyresbostäder för det stora flertalet med goda transporter till citykärnor. Valet av formspråk blir då helt avgörande.

Globala ord träder fram. Budget Design och Compact Living, och Go Green och Go Rental. Producera klimatpositiva vackra bostäder till låga priser kräver ett nytt tänkande i samklang med naturen. Fokus är bra design och funktion till låg hyra. Låga hyror och klimatpositivt boende är signum. Nettohyran designas först. Därefter designen av energisnål byggnad för lagring av koldioxid i byggfas. Trä har positiv klimatpåverkan 900 kg koldioxid per kubikmeter och betong negativ 1100 kg oaktat torkning och transport.

Denna nya byggnad försöker modifiera aspekter på Hälsingegårdars arkitektur och ny funktion byggt på prisbelönt uppfinning och tekniska produktionslösningar för låg hyra och som minskar utsläppen och bidrar positivt till klimatet.  Arkitekt tillika professor Anders Lindströms råd att i stil och utförande vara följsam och tydlig om nyproduktion är inspirerat av en äldre stil, Hälsingegård, och med ord ingen solpanel på tegeltak, beaktas.  Gert Wingårdh, professor och prisbelönt arkitekt, har givet förslag att utföra tre byggnader likt Västeräng, huvudbyggnad och två flyglar, och studera byggbolag som eftersträvar kostnadseffektiv produktion, vilket har inverkat på val att undvika trapphus i basmodell.

Strävan är att balansera mellan erfarenhet och nytänkande och ge uttryck åt de unikt svenska karaktärsdragen i hälsinggård. Skapa moderna hus för boende och rekreation inspirerade av Hälsingegårdar som representerar en bondekultur och träbyggnadskonst som saknar motstycke.

hälsingegårdarVärldsarv.jpg

hälsingegård2.jpg

hälsingegård3.jpg

hälsingegård4.jpg

 

Bild1 (2)