Media

Söderhamn, 2018-10-10

68F47451-8C9C-4BA1-A81D-498D14DA4F3FC66E6DB4-DE8B-4671-A20C-0CDC025D704171FA0C1A-EB71-4626-9BA7-0140CBE01CE7PRESSMEDDELANDE

Innovativa lägenheter uppförs i Småland, Värmland och på Öland.

Ljusbo och trähusklusters mål lagra 1 miljon ton CO2 till 2030.

Värma och kyla fastigheter står för över fyrtio procent av världens utsläpp av koldioxid. Betong för åtta procent. Ljusbos hyreshus lösning att uppföra vackra klimatpositiva kooperativa hyresrätter i trä med marknadens lägsta hyra fick mer än tjugo kommuner att erbjuda mark.

I morgon torsdag presenteras de pilotkommuner som valts inom projekt Innovativ lägenhet, Vinnova Startup. De första 70 lägenheterna baserat på prisbelönat patent hamnar i söder, forsknings- och utvecklingscenter i Gävleborg nära sågverk i nästa steg. Statsstöd finns för små lägenheter.

Moderbolaget har erhållit Innovativa medel från Boverket för klusterutveckling 100 000 lägenheter och lagra 1 miljon ton CO2 i trä.

KONTAKT. PRESSTRÄFF CLARION HOTEL GÄVLE 10/10 kl 15.

Gösta Sundberg

VD

Avdelning forskning och utveckling

0735 – 12 48 28

gosta.sundberg @ ljusbo.me

Ljusbo Hyreshus AB är ett svenskbaserat Startup- bolag som leds av ett team med prisbelönat patent och bakgrund inom bl.a. forskning, energilagring, effektiv husproduktion och affärs- och klusterutveckling. Bolaget planerar i samarbete skog- och träindustri, finansiärer, leverantörer, entreprenörer samt fastighetsägare uppföra ett stort antal innovativa, klimatpositiva hyresrätter.

Ljusbo1

Insändare Söderhamnskuriren

Vinnova beviljade projekt inom Innovativa Startups hösten 2017

Gävleborgs län

LJUSBO HYRESHUS AB: Innovativa kvadratsmarta och klimatpositiva lägenheter med marknadens lägsta hyra

Ny stadsdel är på gång i Söderhamn

23551133_10208556850432428_1028761668720689034_o

Tog hem storvinsten, en guldmedalj för Gösta Sundbergs uppfinning Swedark på världens största uppfinnarmässa.

gosta

Svenska Uppfinnareföreningen har haft en uppfinnardelegation i Kina som nyligen kommit hem. Med sig har de medaljer till våra svenska uppfinnare som ett bevis på att innovationskraften är strålande. Delegationen har presenterat ett urval av svenska uppfinningar på en av världens största uppfinnarmässor. Mässan gick av stapeln i Kunshan, Kina den 17-19 november.

Swedark är ett ekologiskt och energismart byggmaterial i massivt trä innefattande termisk lagring (PCM) och klimathölje. Patentet innefattar även en unik arbetsmetod. Patent finns i Kina, USA och Sverige.

En uppfinning som också fått tidigare erkännanden genom att erhålla 1,6 miljoner i stöd från Boverket för innovativt byggande av bostäder för unga för uppförande av ett modulhus på Nobelvägen Högskolan Gävle och för att utveckla ett kluster likt Silicon Valley och Kista. Intressenter är privata och kommunala bostadsbolag, byggindustri och högskolor och forskningsinstitut.  Hyreshus byggs i fabrik utan hantverkare till halva kostnaden jämfört med SCB-snitt storstad.

Ljusbo Hyreshus AB söker riskkapital för uppförande av hyreshus för olika kategorier boende.

guld-medal-invention-gosta-sundberg-sweden

Brister i upphandling bakom bostadsbrist

IMG_1918.jpg

Innovativ upphandling löser bostadsbristen

bildartikel

Bild1 (2)