Om oss

Bolagets affärsidé är vackra plusenergihus i massivt klimatpositivt trä designat likt världsarv Hälsingegårdar för det stora flertalet och med marknadens lägsta hyra. Detta klarar vi genom fast klustersamarbete. Företagets marknad finns initialt Sverige följt av Kina.

Bolaget bedriver konsultverksamhet inom byggteknik, fastighetsutveckling och säljer produkter och tjänster inom fastighetsförvaltning till byggherrar. Bolaget ska också sälja licenser inom byggteknik till leverantörer inom byggbranschen samt bedriva forskning och utveckling av klimathölje och klimatskal för hus.

Klimatpositiva hyreshus till marknadens lägsta hyra och högsta direktavkastning

I Sveriges finns idag ett mycket stort uppdämt behov av bostäder. Behovet uppgår till ca 70 000 lgh/år i 10 år. Utmaningar finns i markanvisning, produktionskostnad,  produktionskapacitet och finansiering för uppförande av hyreshus för det stora flertalet.

Den totala klimatpåverkan från byggprocesser av hus i Sverige uppgår till cirka 4 miljoner ton per år. Klimatbelastningen är dessutom lika stor vid drift av huset under 50 år. Vi behöver därför tänka nytt även ur ett miljöperspektiv när vi uppför hyreshus för framtiden.

Ljusbo Hyreshus AB

Ljusbo Hyreshus bostäder legotillverkas. För att minska kostnaderna i produktion har Ljusbo Hyreshus strategiska nyckelpartners inom FoU som Swedark Green Home AB, som främjar Live In Lab och klusterutveckling. I samverkan i kluster utvecklas och byggs hyreslägenheter för de med lägst inkomster.

Ljusbo Hyreshus främjar nyckelfärdiga klimatpositiva husmoduler som byggs högffektivt i fabrik. Det gör att kostnaderna minskar och arbetsmiljön blir bättre för  industriarbetare. Och kvalitén blir bättre. Inga problem med fukt. När modulerna är klara körs de ut och ställs på plats på totalentreprenad på uppdrag byggherre. Säkert, snabbt, billigt och mindre problem för närboende.

Legoproduktion

En legokonstruktion består av flera delar som metodiskt byggs upp till en färdig konstruktion. Legoproduktion är ett samarbete och ett samlingsnamn för flera processer, där ett företag hyr in andra företag som har bättre kompetens och anpassade lokaler för vissa av momenten. Därmed blir processen både tidseffektiv och mer kreativ, då man slår samman smarta lösningar ifrån flera olika tillverkare för att uppnå bästa möjliga slutresultat.

Legoteknik

Ljusbo Hyreshus är uppbyggda av moduler. Man kan se modulerna som en legobit. Varje bit kan se olika ut, men den passar alltid samman med andra legobitar. Inom varje modul kan man förändra konstruktion och funktion. Men modulerna passar ändå ihop. Och man klarar sig med färre olika typer av komponenter. 
Dessutom kan man flytta produktion från den ena fabriken till den andra, beroende på kapacitet och efterfrågan.

Ljusbos Hyreshus byggs som legobitar med golv, väggar, innertak och allt som går att göra färdigt i fabrik görs där. Det går åt ungefär 60 ton limträ virke till ett hus på 190 kvm och dessa lagrar 40 ton koldioxid.

Ljusbo Hyreshus byggs av färdigsågat högkvalitativt limträ som levereras till själva fabriken. Golv, vägg- och tak sätts samman till  byggelement och monteras till volymelement, legobitar, och målas. Fönsterdörrar, isolering, VVS och el samt badrum och kök monteras i modulen redan i fabriken.

Husmodulerna levereras sedan med lastbil till byggplatsen. På byggplatsen monteras huset på grundelement som förtillverkats. Då allt är tillverkat med stor precision redan i fabriken så är modulerna snabbt hopkopplade.

Nyutvecklat flerbostadshus

2018 lanserar Ljusbo Hyreshus flerbostadshus. Tack vare patenterad teknik kan Ljusbo Hyreshus tillverka ”skräddarsydda” och hållbara hyreshus utifrån olika kategorier boende som ungdomar och årsrika.

Här ingår hyreshus med massiva innerväggar på mellan 60 och 100 mm och högpresterande isolering. Programmet bygger på en långtgående modularisering av inte bara golv-, vägg- och tak-element med fönsterdörrar utan även komponenter som ventilation, el, vvs och i synnerhet badrum. På så sätt kan Ljusbo Hyresmoduler uppfylla marknadens krav på lösningar som skräddarsytts efter olika kategorier boende och samtidigt uppfylla kraven på mycket kostnadseffektiv produktion. Med hjälp av en modul kan Ljusbo Hyreshus och partners som leverantör, entreprenör och byggherre uppföra ett flerbostadshus 190 kvm.

Vackra plusenergihus i trä

Ljusbo Hyreshus fortsätter konsekvent och systematiskt sitt arbete med att utveckla innovativa lägenheter i flerbostadshus. På ett disciplinerat sätt accepterar arkitekter de begränsningar som modulkonceptet utan tvivel innebar för deras frihet. Deras arbete blir mycket framgångsrikt, vilket inte minst visningshusen vittnar om.

Ljusbo Hyreshus  kombinerar verkligt klimatsmart, kvadratsmart, prisvärt och trivsamt hyresboende som bara Ljusbo hyreshus kan bygga. Ljusbo Hyreshus, är marknadens billigaste plusenergihus, har energiförbrukning på 0 kwh/kvm med produktionskostnad från 18 000 kr/kvm nyckelfärdigt inklusive solceller och exklusive statsbidrag. Ljusbo är patententerat för att uppnå den högsta miljöklassningen i alla kategorier till bästa pris. Till en avkastning som bedöms vara 100 % högre är genomsnitt bostadsfastigheter. Husen uppförs till produktionskostnad som är 50 % av SCB riksgenomsnitt hyreshus storstad.

Bild1 (2)