Team

Grundare, ledning och nyckelresurser

gosta_010_facebook-profil

Gösta Sundberg. Grundare, VD, Styrelseordförande. 

Civilek, lärare, forskare och uppfinnare KTH. Fd VD Electrum Education AB, dotterbolag till Stiftelsen Electrum med intressenter som Ericsson, KTH och Stockholms Universitet. Grundare ledande Internetskola. Delägare 3i och Investor. Grundare och entreprenör ledande Apple Store. Statliga FFV- gruppen delägare. Uppfinnare prisbelönat patent husmaterial innefattande energilager (PCM).

CV Gösta Sundberg CV: CURRICULUM VITAE CV Gösta Sundberg2021

IMG_6701

Fredrik Brunnberg. Hantverkschef och designchef. 

Gymnasial utbildning inom el och IT. Erfarenhet som entreprenör fastighetssystem och värme- och kylcentra med anställda och ansvar för klimatkontroll Storstockholm, Har arbetat som elektriker, byggnadsarbetare och rörmokare. Aktiv inom konstruktion, handel, textil, media och musik.

Unknown-1

Mats Linden. Ekonomichef. 

Fd Revisor KPMG i 11 år. Har arbetat på Skatteverket och riskkapitalbolag.  Mats har i många år arbetat med rådgivning till företag inom redovisning, ekonomi, skatter och företagsutveckling i olika former. Han är en ekonom med bred erfarenhet av både mindre familjeägda företag och medelstora koncerner. Mats 5 år som investeringsansvarig på  riskkapitalbolag gav honom förståelse för de utmaningar som växande bolag står inför samt erfarenhet av finansiering och ägarfrågor. År 2005 startade Mats egen verksamhet i vilken han utfört uppdrag som tex årsbokslut, företagsanalyser och värderingar, affärsplaner, ekonomichefs – och styrelseuppdrag. Sedan 2008 är han delägare i Företagssupport AB.

Marita Wallhagen, Arkitekt SAR / MSA. 

Marita arbetar på Arkitektgruppen i GävleDrivkraften i Arkitektengruppen i Gävles arbete är att skapa rum för människan. Rum som skapar bästa förutsättningen för de aktiviteter som utspelas där. Rum för mänskliga möten där den fysiska miljön bildar ramar för platsens sociala liv. Arkitektgruppen är ett av länets största arkitektföretag. Marita är även Biträdande universitetslektor och teknisk Dr inom Miljöteknik på Högskolan i Gävle. Forskning har handlat om miljöbedömningsmetoder för byggnader.

Michelle Trochez. Byggnadsingenjör KTH.

Utbildning Byggteknik och Design på KTH. Extra jobb inom projektering och visualisering av bostadshus för Swedark Green Home AB och Ljusbo Hyreshus AB . Inom projektering har Michelle skapat bygglovsritningar, konstruktionsritningar och detaljritningar både i AutoCAD och Revit. Visualisering har Michelle arbetat med i Revit där hon har modellerat husen, skapat renderingar och därefter använt sig av photoshop för dem sista justeringarna. Michelle har arbetat som Byggnadsingenjör på Tengbom. Arbetar idag på JM som verksamhetsutvecklare, Revit-specialist. Bistår inom projekt forskning och utveckling.

Jan Lindal. Real Estate Manager.

Verksam inom byggsektorn som entreprenör i över 40 år, inriktning grundbyggnationer och arkitektritade hus. Valde -91 att mer inrikta fokus på arbete i större byggkoncerner, Skanska, PEAB och NCC, mina arbetsuppgifter, platschef, arbetschef och projektansvarig i projekt 75-500 milj sek. Idag är huvudinriktningen skapa projekt inom bostadssektorn som seniorkonsult och framför allt främja sunda bostadsprojekt där materialet är koldioxidneutralt eller skapar en besparing (lagring) av koldioxid.

Måns Åslund. Styrelsesuppleant.  

Handelsgymnasium. Byggledare på Netel.  Erfaren inom Fiberoptik. God erfarenhet från servicenäring. Arbetat med telefonförsäljning och försäljning samt som entreprenör produktlansering USA.

Advisory Board

Föreningen Hållbara Hus – Förr, Nu och i Framtiden

Jan Akander, styrelseledamot. Lektor i byggnadsteknik.

Jan forskar inom ämnet  Energisystem på Högskolan i Gävle och tidigare verksam forskare på KTH och bl.a. genomfört studier termisk lagring trä. Har varit ansvarig för mätningar, analys och beräkning för utveckling plusenergihus i två pilothus baserat på Ljusbos patent som utvecklats med innovativa medel från Boverket och fem examensarbeten: Termokeramiskt mebran, Högpresterande isolering, Termisk lagring i yttervägg, Lönsam värmeisolering och Energisimulering i modulhus.

Arne Fagerström, styrelseordförande. Professor i Redovisning.

Arne bedriver forskning inom företagsekonomi och redovisning av hållbarhetsfaktorer i företag och de är ledande i världen med publikationer i svenska och internationella journaler.  Han har skapat en modell som baseras på fyra basresurser, människa, miljö, teknologi och ekonomi. Arne utvecklar den traditionella synen på ekonomisk aktivitet och ger förslag på hur nya tankar om ett hållbart samhälle kan utvecklas. Vi behöver växla tankesätt till den ursprungliga definitionen av ekonomi, till hushållning av resurser, det är nödvändigt för att rädda världen, säger han.

Arne har varit handledare för Gösta Sundberg i doktorandkurs Accounting Theory där case var Göstas företag. Nu är han först i världen med en hållbarhetsredovisning i sin bokföring enligt artikel tidning Högskolan Gävle med rubrik Rädda jorden GENOM REDOVISNING. Se bilaga. GSU års-och hållbarhetsredovisning 2018GS

Marita Wallhagen, medlem. Teknisk Doktor Miljöteknik.

Biträdande universitetslektor inom Miljöteknik på Högskolan i Gävle. Forskning har framförallt handlat om miljöbedömningsmetoder för byggnader och stadsdelar, men även om hur man kan påverka beslut och beteenden så att de blir mer miljöanpassade. Medverkar även i kurserna Miljöbedömning av byggnader samt “Environmental Assessment of Buildings”. Parallellt med arbetet på högskolan arbetar Marita som arkitekt på Arkitektgruppen i Gävle.

Malin Åhman, medlem. Fastighetsvärderare och lärare.

Företagare, inspiratör, författare, fastighetsvärderare och lärare på Högskolan i Gävle. Efter att Malin varit teknisk chef på Söderhamns kommun drev hon 2008 -2018 Värderingsinstitutet Södra Norrland med flera kontor i Norrland. 2014 bildade Malin inspirationsföretaget 2Happyhearts och skrev en bok om motivation på arbetsplatsen: Medarbetarens medvetenhet. Hon har varit ledamot i Nyföretagarcentrum Söderhamn och ordförande i Sparbankstiftelsen Söderhamn.